Grundkurs 2 våren 2004

 

Anita och Raija
 

Ann-Chatrin och Tim
 

 

Karin och Lina, och Anna Å en av kursledarna.

Thomas och Farouk och Farouks matte.

 

Gun och Gremmlan
 

Britta och Pascal
 

 

Gun-Britt och Buster
 

 

Tillbaka till bilder