BRUKSPROV Spår, Sök och Rapport

 

Inom bruksdelen kan man tävla i Spår, Sök eller Rapport, som är specialgrenar sen tillkommer det att hunden skall utföra lydnadsmoment. Det finns 4 klasser i varje gren.
Man kan även tävla i skydds, men det är inget som vi har tagit med här.

Alla hundar som skall tävla i bruksgrenar måste vara renrasiga och vara registrerad i Svenska Kennelklubben. Du skall även ha gjort MH på din hund för att få deltaga. När du läst detta kanske det vaknat ett litet intresse för att prova den här delen av hunderiet. Det finns naturligtvis mycket mer att berätta om varje gren, men förhoppningsvis ger beskrivningen nedan en liten inblick i det hela.

Den klassen som man börjar i heter:

Appellklass

Spår: Hunden skall gå ett 300m långt spår som är 40-50 min gammalt. Som någon för hunden okänd person gått ut med 3st apporter i, dessa apporter är små träpinnar ca 10 cm långa och 2 cm tjocka förutom den sista pinnen som är ca 30 cm lång.
Hunden måste alltid hitta slutpinnen annars blir man underkänd.
  


Sök: I ett skogsområde 100x50 m, skall hunden hitta 3 figuranter som gömt sig. Hundem förs lös på t.ex. en stig där den skall söka av på vardera sida om stigen ca 50 m ut.
När hunden har hittat en människa, skall den springa tillbaka till föraren med en så kallad sökrulle i munnen så föraren ser att hunden har hittat något. Därefter springer hunden tillbaka ut i skogen för att visa föraren vart figuranten finns någonstans.

Hunden kan också vara tränad till en så kallad skallmarkör, då står hunden kvar hos figuranten som den har hittat och skäller tills föraren kommer dit.
Hunden har 5 min på sig att hitta de 3 figuranterna.
 


 

Rapport:
Här måste det vara 2 förare till hunden. Först beger sig alla till station A, där stannar den ena föraren och gör en liten boplats, den andra föraren och hunden beger sig tillsammans med övriga förare o hundar till station B.

Där gör var och en av förare o hundar en liten boplats med liggunderlag, vatten, godis o en ryggsäck. Station B ligger ca 500m från A-stationen. Hundarna har tidigare fått startnummerordning och skickas då ensamma ner till station A med 3 min mellanrum.

När alla hundar kommit in till A-stationen får de vila en stund sen skickas hundarna tillbaka till B-stationen. Totala sträckan blir 1000m
 


 


Till appellklassen hör också budföring en sträcka på 50m som hunden skall skickas från föraren till en funktionär sen tillbaka igen.

Till detta hör även ett lydnadsprogram med Linförighet, framförgående, platsläggande under gång, Inkallning, Apportering, Hopp över hinder och en Platsliggning på 3min (där alla hundar ligger bredvid varandra med 5 m mellanrum).

När du klarat den klassen med tillräckliga betyg i både specialgrenen och lydnaden blir du uppflyttad till nästa klass.

 

Lägre klass

Spår: 1000m långt 60-80 min gammalt. Där har de små apportpinnarna utökats till 7+slutpinnen.
Här får hunden hålla på i 25 min för att klara av spåret.

Sök: Området har utökats till 100x100m som hunden skall leta 3 st. figuranter mer elller mindre gömda.
Här får hunden hålla på och leta i 8 min.

Rapport: Här skall nu hunden springa fler o längre sträckor. Först fr. B-A som är 1100m. Sen fr. A-C (då har förarna fr. B-stationen förflyttats sig till C som ligger ytterligare 400m bort, detta gör de när alla hundar kommit in på A-stationen för vila). Det står också 2st skyttar i skogen på sträckan som avlossar skott när hunden springer förbi.  Totala sträckan blir 2500m.

Budföring: Har också utökats till 100 m, där skott avlossas i båda riktningarna på sträckan.

Lydnaden: Har utökats med att hunden skall kunna krypa 4 m, samt att man har 4st skott på platsliggning som utökats till 5 min.

När du klarat den klassen flyttas du upp till

 

Högre klass

Spår: 1200m långt 80-100 min gammalt. Här måste hunden själv leta på vart spåret går i en ruta som är 30x30 m. Hunden har 4 min på sig att leta på spåret, sen har den 30 min på sig att ta sig runt spåret och hitta de små apporterna.

Sök: Nu har sökrutan blivit 100x200m där det fortfarande bara finns 3 figuranter som hunden skall hitta inom loppet av 13min

Rapport: Nu har sträckorna utökats ytterligare. Hunden börjar som vanligt fr. B-A (1100m) A-C (1500m) sen tillbaka till A (1500m). Totala sträckan blir här 4100m.

Här har nu budföringen tagits bort och ersätts av

Uppletande: En ruta som är 50x50m och är avvallad med människor och hundar, vilket gör att hunden inte skall kunna spåra sig till sakerna utan måste gå på vittringen som sakerna avger.
Där har man lagt ut fyra små föremål t.ex. en liten koppelbit, handske eller liknande.
Hunden skickas lös ut i rutan, föraren står på baslinjen och skickar hunden.
  Där den på 5 min skall leta på 3 av sakerna som är utkastade någonstans i rutan.

Lydnaden: har också försvårats med en del moment. Fritt följ, krypa längre, inkallning m ställande, framåtsändande, skall, apportering av tungt föremål.

När du klarat den klassen är det dags för

 

Elitklass

Spår: 1500m långt, 100-120min gammalt. Här måste också hunden leta upp spåret själv i en ruta som är 30x40m. Här har den 3 min på sig att hitta spåret för att sen få fortsätta och gå resten av spåret. Nu har de små träpinnarna bytts ut till vanliga små skogspinnar, detta för att göra det lite svårare, nu har hunden 35 min på sig att nå slutet och hitta helst alla pinnarna för att få ett bra betyg.

Sök: Sökrutan är nu 100m bred och 300m lång där hunden skall finna de 3 gömda figuranterna. Tiden den har att göra det är 17 min.

Rapport: Nu är sträckorna B-A (1100m) A-C (1500m) C-A (1500m) förarna förflyttar sig fr. C till D (ytterligare 500m bort). Även här skjuts det på sträckorna. Totala sträckan är här 6100m

Uppletande: Här skall nu hunden plocka in alla 4 föremål som ligger utkastade, på 5 min.

Lydnaden: Har försvårats ytterligare med längre kryp även i vinklar, Inkallning med både ställande o läggande, samt stegklättring.