Styrelsen


  Styrelsen 2022

 

Ordförande:

Lena Wigren                     Tel 070-692 86 17               Mejl: lenawigren@telia.com

Vice ordförande:

Kerstin Andersson             Tel: 070-318 49 79             Mejl: kerstin.andersson@mail.com

 

Kassör:

Britt-Marie Larsson            Tel: 070-306 42 72           Mejl: bm.larsson50@gmail.com

 

Sekreterare:

Ylva Brodin                        Tel: 073-058 10 86          Mejl: ylva.brodin@icloud.com

 

Ledamöter: 

Anna Linder                       Tel:070-399 29 65            Mejl: annag.linder@gmail.com

Britt-Inger Alkberg             Tel: 070-574 54 77           Mejl: britt.alkberg@live.com         

Stina Magnusdotter Unné    Tel:070-360 74 17           Mejl: stinaunne@hotmail.com

Stina Eriksson                    Tel: 070-606 40 13          Mejl:stina.nordanasbo@outlook.com


Suppleanter  


Pernilla Hansson                 Tel:070-239 12 64        Mejl: pernillaockelbo@hotmail.com

Malou Warren Persson         Tel:076-794 33 26        Mejl:malouwarren@outlook.com


 


 

Revisor

Anna Åström

Marikka Germer

 

Revisorsuppleant

Linda Westin

 

 

Valberedning

Veronika Lindgren                   Tel:070-302 06 05

Anna-Lena Åström