Styrelsen

Välkommen till Ockelbo Brukshundklubb


  Styrelsen 2018

 

Ordförande:

Anna-Lena Åström     Tel: 070-519 73 22     Mejl: annalena.astrom@telia.com

 

Vice ordförande:

Laila Englund     Tel: 0297-418 14     Mejl: slojd_laila@hotmail.com

 

Kassör:

Britt-Marie Larsson      Tel: 070-306 42 72     Mejl: bm.larsson50@gmail.com

 

Sekreterare:

Karin Persson      Tel: 073-929 39 04    Mejl: karin.persson-81@hotmail.com

 

Ledamöter:

Kerstin Andersson     Tel: 070-318 49 79     Mejl: kerstin.andersson@mail.com

Britt-Inger Alkberg     Tel: 070-574 54 77     Mejl: britt.alkberg@live.com

Ylva Brodin      Tel: 073-058 10 86      Mejl: ylva.brodin@lg.se

 

Suppleanter

Agneta Törnqvist    Tel: 070-517 13 65     Mejl: rockbamse@yahoo.se

Pernilla Hansson

Marianne Sund     Tel: 073-932 42 72      Mejl: marianne.sund@gmail.com

 

Revisor

Anna Lindgren

Marikka Germer

 

Revisorsuppleant

Lena Wigren

 

 

Valberedning

Maud Hansson     Tel: 070-342 24 82     Mejl: maudhansson@hotmail.com

Christel Diekmann