Styrelsen

Välkommen till Ockelbo Brukshundklubb


  Styrelsen 2019

 

Ordförande:

Anna-Lena Åström     Tel: 070-519 73 22     Mejl: annalena.astrom@telia.com

 

Vice ordförande:

Laila Englund     Tel: 0297-418 14                Mejl: slojd_laila@hotmail.com

 

Kassör:

Britt-Marie Larsson      Tel: 070-306 42 72     Mejl: bm.larsson50@gmail.com

 

Sekreterare:

Karin Persson      Tel: 073-929 39 04             Mejl: karin.persson-81@hotmail.com

 

Ledamöter: 

Kerstin Andersson     Tel: 070-318 49 79        Mejl: kerstin.andersson@mail.com

Britt-Inger Alkberg     Tel: 070-574 54 77           Mejl: britt.alkberg@live.com         

Ylva Brodin                   Tel: 073-058 10 86          Mejl: ylva.brodin@lg.se


Suppleanter  

Agneta Törnqvist    Tel: 070-517 13 65     Mejl: rockbamse@yahoo.se

Pernilla Hansson     Tel:070-239 12 64        Mejl:pernillaockelbo@hotmail.com

 

Marianne Sund     Tel: 073-932 42 72      Mejl: marianne.sund@gmail.com

 

Revisor

Katarina Granström

Marikka Germer

 

Revisorsuppleant

Lena Wigren

Linda Westin

 

 

Valberedning

Christel Diekmann    Tel: 070-362 38 19, Mejl: christeldiekmann@hotmail.com

Susanne Gunnarsson

Emelie Fridlund